Adı:                            Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi

                                                 publik hüquqi şəxs

 

VÖEN:                       1403750371

H/H:                          AZ85AZRT38060019440027640001

Ünvan:                       Bakı şəhəri, Mərdanov Qardaşları 124. AZ1 147                

Telefon:                     9944499959

Fax:                            9944493681

Bank:                          Azər-Türk Bank ASC

Bank kodu:                507699

Bank VÖEN:              9900006111

Müxbir hesab:           AZ02NABZ01350100000000022944

SWIFT BIK:               AZRTAZ22