AzAK Logo

Daxil ol

Xahiş olunur düzgün e-mail daxil edin

Şifrəni dəyiş

E-poçt ünvanınızı daxil edin və sizə şifrənizi dəyişmək üçün keçid göndərəcəyik.

Xahiş olunur düzgün e-mail daxil edin

Qeydiyyat

Success appeal

"Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutunun "Qazın keyfiyyət göstəricilərinin sertifikatlaşdırılması" şöbəsinin "Mərkəzi sınaq" laboratoriyası
Attestat AZ 01.0564.01.21
Qərar 08.07.2021
frontend.Status Qüvvədə
Fəalİyyət növü Təbii qaz, neft və neft məhsullarının sınağı
"Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutunun "Analitik tədqiqatlar" laboratoriyası
Attestat AZ 01.0565.01.21
Qərar 08.07.2021
frontend.Status Qüvvədə
Fəalİyyət növü Qazın, neftin və neft məhsullarının tərkibinin və fiziki-kimyəvi xassələrinin təyini; suyun (lay, dəniz və çirkab suları) və sement məhsullarının analizi
"MST Engineering Services" MMC-nin təzyiq klapanlarının sınağını həyata keçirən Sınaq laboratoriyası
Attestat AZ 01.0559.01.21
Qərar 07.07.2021
frontend.Status Qüvvədə
Fəalİyyət növü təzyiq klapanlarının sınağı
"Chemlab" MMC-nin benzin və dizel yanacağında oktan və setan ədədinin təyini, boya məhsulları, yuyucu vasitələr və qida məhsullarının fiziki-kimyəvi sınaqlarını həyata keçirən Sınaq laboratoriyası
Attestat AZ 01.0560.01.21
Qərar 07.07.2021
frontend.Status Qüvvədə
Fəalİyyət növü Benzin və dizel yanacağında oktan və setan ədədinin təyini, boya məhsulları, yuyucu vasitələr və qida məhsullarının fiziki-kimyəvi sınaqları
SOCAR-ın Qaz Emalı Zavodunun Mərkəzi laboratoriyası
Attestat AZ 01.0554.01.21
Qərar 18.06.2021
frontend.Status Qüvvədə
Fəalİyyət növü təbii yanacaq qazının, maye qazın (texniki butan) və qaz benzinin keyfiyyət göstəricilərinin təyini sınaqları
SOCAR-ın Qaz Emalı Zavodunun Kalibrləmə laboratoriyası
Attestat AZ 09.0555.01.21
Qərar 18.06.2021
frontend.Status Qüvvədə
Fəalİyyət növü təzyiq, temperatur, sərfiyyat və elektrik ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi
"ATENA" MMC-nin İstehsalat sınaq laboratoriyası
Attestat AZ 01.0551.01.21
Qərar 08.06.2021
frontend.Status Qüvvədə
Fəalİyyət növü Süd və süd məhsullarının fiziki-kimyəvi, toksikoloji və mikrobioloji sınaqları
"SARA QRUP" QSC-nin toxumun səpin üçün keyfiyyət gösrəricilərinin sınağını həyata keçirən "SPlab" sınaq laboratoriyası
Attestat AZ 01.0552.01.21
Qərar 08.06.2021
frontend.Status Qüvvədə
Fəalİyyət növü toxumun səpin keyfiyyət göstəricilərinin sınağı
"Caspian Engineering Solutions" MMC-nin Tikinti materiallarının və qruntların dağıdıcı və qeyri-dağıdıcı üsullar ilə sənaq laboratoriyası
Attestat AZ 01.0550.01.21
Qərar 07.06.2021
frontend.Status Qüvvədə
Fəalİyyət növü Beton qarışığı, qırmadaş, inşaat qumu, qrunt, beton divar daşları, kərpic, sement, beton məmulatları, asfalt, boya və izolyasiya materiallarının sınağı
"BÜRO VERİTAS AZERİ" MMC-nin idarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırması üzrə orqanı
Attestat AZ 03.0549.01.21
Qərar 04.06.2021
frontend.Status Qüvvədə
Fəalİyyət növü İdarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırılması üzrə orqan
"AZƏRALÜMİNİUM" MMC-nin Gəncə alüminium kompleksinin laboratoriya nəzarət sahəsi
Attestat AZ 01.0548.01.21
Qərar 01.06.2021
frontend.Status Qüvvədə
Fəalİyyət növü İlkin alüminium, alüminium ərintiləri və alüminium istehsalının xammallarının sınaqları
"Təmiz Qaz" QSC-nın Qaz analizatorlarının kalibrləmə laboratoriyası
Attestat AZ 09.0547.01.21
Qərar 27.05.2021
frontend.Status Qüvvədə
Fəalİyyət növü qaz detektorları və qaz analizedicilərinin kalibrlənməsi
Norveç Krallığının "DNV AS" şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyinin İdarəetmə sistemlərinin Sertifikatlaşdırması üzrə orqanı
Attestat AZ 03.0545.01.21
Qərar 19.05.2021
frontend.Status Qüvvədə
Fəalİyyət növü idarəetmə sistmelərinin sertifikatlaşdırılması üzrə orqan
"AZECOLAB" MMC-nin Sınaq laboratoriyası
Attestat AZ 01.0544.01.21
Qərar 17.05.2021
frontend.Status Qüvvədə
Fəalİyyət növü su, torpaq, dib çöküntüləri və atmosfer havasında fiziki-kimyavı və toksikoloji göstəricilərin təyini
"GƏNCƏ Cihazqayırma Zavodu" ASC Mərkəzi laboratoriyasının sınaq sahəsi
Attestat AZ 01.0542.01.21
Qərar 17.05.2021
frontend.Status Qüvvədə
Fəalİyyət növü məişət və sənaye su sayğaclarının, qaz sayğaclarının, elektrik enerji sayğaclarının, qaz təzyiq tənzimləyicilərinin, plastik qoruyucu qutuların, indiqator plomblarının və sayğac gövdələrinin əlvan metal tərkibinin sınaqları
1 2 3 4 ... 14
AzAK Logo