2017-ci il ərzində Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi tərəfindən 87 uyğunluğun qiymətləndirilməsi orqanı akkreditasiya edilmişdir.  Onlardan 63-ü laboratoriya, 7-si oxşar məhsulların və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması üzrə orqan,1-i  halal məhsulların sertifikatlaşdırılması orqanı, 3-ü personalın sertifikatlaşdırılması üzrə orqan, 3-ü  keyfiyyəti idarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırılması orqanı, 10-u isə inspeksiya xidməti göstərən orqandır.

 2017-ci ilin 14-17 mart tarixlərində Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı, Britaniya Standartlar İnstitutunun aparıcı auditoru və təlimçisinin iştirakı ilə İSO/İEC 17065:2012 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi. Məhsulların, proseslərin və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması üzrə orqanlara tələblər” standartı mövzusunda təlim keçirilmişdir. Təlimin əsas məqsədi qeyd edilən standartın mahiyyətinin izahı, edilmiş dəyişikliklər və yeniliklər barədə təlim iştirakçılarının məlumatlandırılması, uyğunluğu qiymətləndirən qurumların əməkdaşlarının bu sahədə səriştəliliyinin artırılması, bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, standartın tətbiqi ilə bağlı yarana biləcək problemlərin müstəqil həll etmək bacarığının aşılanması olmuşdur.

 Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi akkreditasiyasının nəticələrinin beynəlxalq səviyyədə tanınmasının təmin edilməsi istiqamətində işlər aparır. Bununla bağlı  Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi tərəfindən Avropa Akkreditasiya Təşkilatına (EA-European cooperation for Accreditation) müşahidəçi qismində üzv qəbul olunmaq üçün müraciət ünvanlanmışdır. 2017-ci il 22-25 may tarixlərində Sloveniyanın Bled şəhərində Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi tərəfindən təqdim olunmuş müraciət müzakirə edilmiş və Avropa Akkreditasiya Təşkilatının (EA) Baş Assambleyasının növbəti iclası zamanı Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzinin həmin təşkilata assosiativ üzv olaraq qəbulunun rəsmiləşdirilməsi barədə razılıq əldə olunmuşdur. 2017-ci ilin 22 noyabr tarixində Almaniyanın Berlin şəhərində Avropa Akkreditasiya Təşkilatının (EA) Baş Assambleyasının iclasında  Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzinin Avropa Akkreditasiya Təşkilatına assosiativ üzvlüyü ilə bağlı müraciətinə baxılmış və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi yekdilliklə beynəlxalq təşkilatın assosiativ üzvlüyünə qəbul edilmişdir.

2017-ci ilin 15 may tarixində  Pekin şəhərində Azərbaycan Respublikası və Çin Xalq Respublikası arasında “Texniki tənzimləmə, metrologiya, standartlaşdırma və uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahələrində Anlaşma Memorandumu”, 2017-ci ilin 01 iyun tarixində Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Qazaxıstanın Milli Akkreditasiya Mərkəzi, Moldovanın Akkreditasiya üzrə Milli Mərkəzi və Belarusun Akkreditasiya Dövlət Mərkəzi arasında akkreditasiya sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıqla bağlı ikitərəfli Anlaşma Memorandumları imzalanmışdır.  Həmçinin Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İsrail Dövləti Hökuməti arasında 2016-cı il dekabrın 13-də Bakı şəhərində imzalanmış Birgə Komissiyanın yaradılması haqqında Anlaşma Memorandumu 2017-ci il 09 iyun tarixində qüvvəyə minmişdir. 2017-ci il 22 noyabr tarixində Berlin şəhərində Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Latviya Milli Akkreditasiya Bürosu və Macarıstan Milli Akkreditasiya Təşkilatı arasında Anlaşma Memorandumları, 07 dekabr tarixində isə Tbilisi şəhərində Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Gürcüstan Akkreditasiya Mərkəzi arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanmışdır. Əlavə olaraq bildiririk ki, Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə İsrailin Laboratoriyaların Akkreditasiya Orqanı arasında Anlaşma Memorandumunun imzalanması təklifi verilmişdir.

Ticarətdə texniki maneələrin aradan qaldırılması məqsədi ilə uyğunluğun qiymətləndirilməsinin nəticələrinin beynəlxalq səviyyədə tanınması üçün Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzinin fəaliyyətinin və onun fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik bazasının  beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması istiqamətində işlər aparılmaqdadır. Bu məqsədlə 2017-ci ilin 1 iyul tarixindən  “Azərbaycan Respublikasının Milli Akkreditasiya Sisteminin gücləndirilməsi adlı Tvinninq layihəsi başlanılmışdır.

Layihənin məqsədi Almaniya, İtaliya və Latviya kimi qabaqcıl keyfiyyət infrastrukturu olan ölkələrin təcrübəsindən bəhrələnməklə laboratoriyaların Akkreditasiyası üzrə Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatı (İLAC), Beynəlxalq Akkreditasiya Forumu (İAF) və Avropa  Əməkdaşlıq Təşkilatının (EA) tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzinin potensialını gücləndirmək, Azərbaycanda məhsulun, xidmətin keyfiyyətini yüksəltməyə və Avropa tələblərinə uyğun olan akkreditasiya sistemi vasitəsilə dünya bazarına çıxış imkanı əldə etmək yolu ilə Azərbaycanın iqtisadi inkişafına kömək etməkdir.  1 iyul 2017-ci il tarixindən başlayaraq 24 ay davam edəcək layihə nəticəsində Azərbaycanın Avropa Akkreditasiya Təşkilatına (EA) tam hüquqlu üzvlüyünün təmin edilməsi, qarşılıqlı tanınma haqqında Sazişin imzalanacağı, həmçinin milli akkreditasiya sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi, institutsional islahatların aparılması, beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin gücləndirilməsi, personalın bilik və bacarıqlarının artırılması kimi vacib məsələlərin öz həllini tapacağı gözlənilir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, 2017-ci ilin 01-03 noyabr tarixlərində Tvinninq layihəsi çərçivəsində ilk təlim İSO 9001:2015 “Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemləri” standartı mövzusunda keçirilmişdir. Növbəti İSO/IEC 17025:2017 “Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının səlahiyyətliliyinə ümumi tələblər” standartı mövzusunda isə təlim keçirilir.

 Məlumat üçün bildiririk ki, Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzinin personalının potensialının gücləndirilməsi, bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədi ilə 2017-ci il ərzində Mərkəzin 6 əməkdaşı müvafiq olaraq Türkiyə Respublikası və Çin Xalq Respublikalarında təşkil olunmuş təlimlərdə iştirak etmişdirlər. Həmçinin Belarusiya Dövlət Akkreditasiya Mərkəzi və Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi arasında bağlanmış Memorandum çərçivəsində akkreditasiya sistemi ilə tanışlıq və təcrübə mübadiləsi məqsədilə Mərkəzin 3 əməkdaşı Belarus Respublikasında, “Azərbaycanın milli akkreditasiya sisteminin gücləndirilməsi” adlı tvinninq layihəsinin İnstitusional potensialın gücləndirilməsi komponenti ilə bağlı Mərkəzin 4 əməkdaşı isə Latviya Respublikasında səfərdə olmuşdurlar. Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi ilə Gürcüstan Akkreditasiya Mərkəzi arasında əməkdaşlığa dair imzalanmış memorandum çərçivəsində cari ilin dekabr ayında Gürcüstan Akkreditasiya Mərkəzinin dəvəti ilə mərkəzin Laboratoriyaların akkreditasiyası departamentinin əməkdaşları Tbilisiyə səfər etmişdirlər.